قطب علمي

قطب هاي علمي مصوب وزارت عتف دانشگاه  گروه هايي از اعضای هیات علمی برجسته مي باشند که از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت های خود برای انجام یک برنامه مدون پژوهشی- فناوری به مدت پنج سال فعالیت می­کنند.

اهداف قطب‌‌های علمی

  • گسترش مرز‌های دانش و فناوری برای ارتقاء جایگاه علمی کشور
  • فراهم ساختن زمینه فعالیت‌‌های گروهی و ایجاد شبکه‌‌های علمی و فناوری
  • کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه تخصصی خاص
  • مشاوره و تصمیم سازی در برنامه ریزی علمی و اجرایی
  • فراهم ساختن زمینه‌‌های لازم برای مشارکت مراکز علمی در سطح ملی و بین المللی در مسیر تولید علم و توسعه فناوری در داخل کشور
  • توسعه و تقویت مطالعات میان رشته ای و تولید علم بومی

قطب‌های علمی فعال در دانشگاه

رديف نام قطب علمي مدير قطب علمي
1 قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک  محرم حبيب نژاد
2 قطب علمی شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی نسل جدید احمد اکبری
3 قطب علمی ساخت غشاها و طراحی، راهبری و نگه داری فرآیندهای غشایی تورج محمدی
4 قطب علمی اتوماسیون و بهره‌برداری سامانه‌های قدرت – شبکه‌های هوشمند انرژی سیدمحمد شهرتاش
5 قطب علمی مدل سازی و کنترل سیستم‌های پیچیده محمدرضاجاهد مطلق

جهت مشاهده اطلاعات تماس و ارتباط با کارشناس کلیک نمایید.

آیین نامه تشكيل قطب علمی

keyboard_arrow_up